MXF thành OGG

  • Bước 1: Để bắt đầu chuyển đổi MXF thành OGG, chỉ cần tải lên video MXF mà bạn muốn chuyển đổi vào công cụ tải lên bên phải. Ngay khi quá trình tải lên hoàn tất, quá trình chuyển đổi sẽ tự động bắt đầu.
  • Bước 2: Đợi một chút cho đến khi quá trình chuyển đổi từ MXF sang OGG hoàn thành. Quá trình bắt đầu tự động.
  • Bước 3: Sau khi hoàn thành, một nút tải xuống sẽ hiển thị. Nhấp vào nút đó để nhận kết quả.

Bạn có thể tải lên và chuyển đổi 1 video tại một thời điểm.

MXF 2 OGG

Uploading...
Hình minh họa: Chuyển đổi MXF sang OGG