DJVU sang JPG

  • Bước 1: Đăng tải tài liệu DJVU bạn muốn chuyển đổi thành hình định dạng JPG vào hộp tải lên ở phía trái.
  • Bước 2: Đợi một chút trong khi đầu ra JPG của bạn được tạo ra.
  • Bước 3: Sau khi quá trình chuyển đổi hoàn thành, bạn sẽ thấy nút tải về. Nhấp vào nút đó để tải xuống file JPG của bạn.

DJVU 2 JPG

Uploading...
Minh họa: Chuyển đổi DJVU sang JPG