OGV thành AIFF

  • Bước 1: Để bắt đầu chuyển đổi OGV sang AIFF, chỉ cần gửi video OGV mà bạn muốn chuyển đổi vào công cụ tải lên ở bên phải. Ngay khi quá trình tải lên hoàn tất, quá trình chuyển đổi sẽ bắt đầu tự động.
  • Bước 2: Chuyển đổi tệp từ OGV sang AIFF sẽ bắt đầu tự động và sẽ hoàn thành chỉ trong vài giây.
  • Bước 3: Sau khi hoàn thành, một nút tải xuống sẽ hiển thị. Bấm vào đó để nhận kết quả.

Bạn có thể tải lên tối đa 20 âm thanh.

OGV 2 AIFF

Uploading...
Hình minh họa: Chuyển đổi OGV sang AIFF