TIFF thành PSD

  • Bước 1: Để bắt đầu chuyển đổi TIFF sang PSD, chỉ cần gửi hình ảnh TIFF bạn muốn chuyển đổi vào trình tải lên bên phải. Ngay khi việc tải lên hoàn tất, quá trình chuyển đổi sẽ bắt đầu tự động.
  • Bước 2: Đợi một chút cho đến khi quá trình chuyển đổi từ TIFF sang PSD hoàn tất. Quá trình sẽ tự động bắt đầu.
  • Bước 3: Nhấp vào nút tải xuống để tải kết quả miễn phí.

Bạn có thể gửi tối đa 20 hình ảnh đồng thời.

TIFF 2 PSD

Uploading...
Hình minh họa: Chuyển đổi TIFF sang PSD