TIFF đến PSD

  • Bước 1: Gửi tệp TIFF bạn muốn chuyển đổi sang PSD sang hộp tải lên bên trái.
  • Bước 2: Chuyển đổi tệp từ TIFF sang PSD sẽ tự động bắt đầu và sẽ hoàn thành trong vòng vài giây.
  • Bước 3: Nhấp vào nút Tải xuống để lưu tệp PSD của bạn cục bộ.

Bạn có thể gửi tối đa 20 hình ảnh đồng thời.

TIFF 2 PSD

Uploading...
Minh họa: Chuyển đổi TIFF thành PSD