Trình chuyển đổi RMVB

  • Bước 1: Nhập định dạng đầu ra mong muốn cho video RMVB của bạn vào ô tìm kiếm, nằm bên phải. Nếu cần chuyển đổi thành RMVB, chỉ cần chọn 'sang RMVB'.
  • Bước 2: Nhấn 'Tiếp' để tiến tới giao diện tải lên, nơi bạn có thể chọn các tệp bạn muốn chuyển đổi sang hoặc từ RMVB.
  • Bước 3: Tải lên tập tin video RMVB của bạn và đợi quá trình chuyển đổi êm và nhanh chóng sẽ biến tập tin thành định dạng mong muốn. Khi quá trình chuyển đổi hoàn tất, chỉ cần nhấp vào nút 'Tải xuống' để lấy và lưu tập tin đã được định dạng lại của bạn.

Chuyển đổi RMVB thành:

Chọn định dạng đầu ra mong muốn từ các tùy chọn ở trên và bắt đầu chuyển đổi tập tin video RMVB của bạn ngay lập tức. Toàn bộ quá trình chuyển đổi này nhanh chóng, dễ sử dụng và hoàn toàn miễn phí.