SWF thành FLV

  • Bước 1: Để bắt đầu chuyển đổi SWF sang FLV, đơn giản chỉ cần tải lên tệp SWF mà bạn muốn chuyển đổi lên uploader ở bên phải. Ngay khi quá trình tải lên hoàn thành, quá trình chuyển đổi sẽ tự động bắt đầu.
  • Bước 2: Chờ một chút cho đến khi quá trình chuyển đổi từ SWF sang FLV hoàn thành. Quá trình sẽ bắt đầu tự động.
  • Bước 3: Sau khi quá trình chuyển đổi hoàn tất, bạn sẽ thấy nút tải về. Nhấp vào đó để tải xuống video FLV của bạn.

SWF 2 FLV

Uploading...
Minh hoạ: Chuyển đổi SWF sang FLV.