SWF sang MOV

  • Bước 1: Gửi video SWF bạn muốn chuyển đổi sang MOV vào hộp tải lên bên trái.
  • Bước 2: Đợi cho đến khi quá trình chuyển đổi sang định dạng MOV hoàn tất.
  • Bước 3: Sau khi hoàn thành, một nút tải xuống sẽ xuất hiện. Nhấp vào để có kết quả.

SWF 2 MOV

Uploading...
Hình minh họa: Chuyển đổi SWF thành MOV.