Tar đến zip.

  • Bước 1: Bắt đầu chuyển đổi tệp TAR sang định dạng ZIP bằng cách gửi nó vào trình tải lên bên phải.
  • Bước 2: Khi chuyển đổi thành zip được hoàn thành, nút tải xuống sẽ hiển thị
  • Bước 3: Tải xuống kho lưu trữ ZIP với nội dung của tệp tar gốc của bạn miễn phí!

TAR 2 ZIP

Uploading...

Free Tar to Zip Converter trực tuyến

Công cụ của chúng tôi cho phép bạn chuyển đổi bất kỳ tệp nén nén nào thành kho lưu trữ zip đơn giản bằng cách gửi nó. Việc chuyển đổi là các tệp Instant và Zip có thể được Opend dễ dàng bởi một loạt các ứng dụng.

Giới thiệu về TAR.GZ (TGZ)

TAR là một định dạng tệp khá cũ và tên "tar" là viết tắt của các tệp lưu trữ băng. Nó quay trở lại thời đại khi các tệp, được lưu trữ trên các ổ đĩa băng cho mục đích sao lưu và lưu trữ. Định dạng TAR là định dạng container và khi một thùng chứa như vậy được tạo các tệp được xử lý bằng thuật toán nén để làm cho kích thước của kho lưu trữ nhỏ hơn. Định dạng tar không cung cấp thuật toán nén nội tại.

Miễn phí bất kỳ khoản phí nào

Bạn vừa tìm thấy công cụ hoàn hảo để đối phó với các tệp tar trực tuyến miễn phí. Ứng dụng của chúng tôi miễn phí 100%. Không có tiền công không rõ ràng.

Zip so với tar.

Cả tar và zip là định dạng container. Sự khác biệt chính giữa hai là đối với lưu trữ zip, nén được tích hợp sẵn. Nó xảy ra độc lập cho mọi tệp trong kho lưu trữ tại thời điểm tạo tệp. Mặt khác cho Tar, nén là một bước bổ sung được áp dụng cho toàn bộ kho lưu trữ và không phải là các tệp cụ thể.

Thành viên của ứng dụng chuyển đổi

Dịch vụ này được cung cấp bởi ứng dụng Converter, một bộ sưu tập duy nhất các dịch vụ chuyển đổi tệp, dữ liệu và video duy nhất.

Bảo vệ quyền riêng tư

Chúng tôi tôn trọng sự riêng tư của bạn. Các tệp của bạn sẽ bị xóa khỏi máy chủ của chúng tôi sau khi chuyển đổi ngay lập tức. Chúng tôi sẽ không chia sẻ chúng hoặc thậm chí chỉ cần nhìn vào họ.