TAR thành ZIP

  • Bước 1: Bắt đầu chuyển đổi một tệp TAR thành định dạng ZIP bằng cách đưa nó vào trình tải lên ở bên phải.
  • Bước 2: Sau khi quá trình chuyển đổi thành file ZIP hoàn tất, một nút tải xuất hiện.
  • Bước 3: Tải xuống tệp ZIP chứa nội dung của tệp TAR gốc miễn phí!

TAR 2 ZIP

Uploading...

Chuyển đổi miễn phí từ TAR sang ZIP trực tuyến

Công cụ của chúng tôi cho phép bạn chuyển đổi bất kỳ tệp TAR nén nào thành một tệp ZIP chỉ bằng cách gửi nó. Quá trình chuyển đổi là tức thì và tệp ZIP có thể mở dễ dàng bởi nhiều ứng dụng khác nhau.

Định dạng tệp TAR

TAR là một định dạng tệp khá cũ và tên "TAR" đại diện cho các tệp tin Archieve dựa trên băng. Nó quay lại thời điểm khi các tệp tin được lưu trữ trên đĩa băng để sao lưu và lưu trữ. Định dạng TAR là một định dạng chứa và khi một định dạng chứa như vậy được tạo ra, các tệp tin được xử lý bởi một thuật toán nén để làm cho kích thước của bộ lưu trữ nhỏ hơn. Chính định dạng TAR không cung cấp cho thuật toán nén nội tại.

Miễn phí bất kỳ phí nào

Bạn vừa tìm thấy công cụ hoàn hảo để xử lý tệp TAR miễn phí trực tuyến. Ứng dụng của chúng tôi hoàn toàn miễn phí. Không tính phí ẩn.

ZIP so với TAR

Cả TAR và ZIP là các định dạng container. Sự khác biệt chính giữa hai định dạng này là, trong các file ZIP, quá trình nén được tích hợp sẵn. Nén xảy ra độc lập cho mỗi file trong archive khi tạo file. Trong khi đó, đối với TAR, quá trình nén là một bước bổ sung được áp dụng cho toàn bộ archive chứ không phải cho từng file cụ thể.

Thành viên của Ứng dụng Chuyển đổi.

Dịch vụ này được cung cấp bởi Ứng dụng Chuyển đổi, một bộ sưu tập độc đáo về dịch vụ chuyển đổi tệp, dữ liệu và video.

Bảo vệ quyền riêng tư

Chúng tôi tôn trọng quyền riêng tư của bạn. Các tệp của bạn sẽ được xóa khỏi máy chủ của chúng tôi ngay sau khi chuyển đổi. Chúng tôi sẽ không chia sẻ hoặc chỉ nhìn vào chúng.