TAR.GZ thành ZIP.

  • Bước 1: Chuyển đổi bất kỳ tệp tar.gz nào sang định dạng zip bằng cách gửi lên bên phải.
  • Bước 2: Sau khi quy đổi hoàn tất, bạn sẽ được chuyển hướng đến trang tải xuống.
  • Bước 3: Nhấp vào nút tải xuống và nhận một tập tin ZIP chứa nội dung của tệp .tar.gz gốc của bạn miễn phí!

TAR.GZ to ZIP

Uploading...

Chuyển đổi miễn phí tập tin TAR.GZ thành ZIP

Bộ chuyển đổi của chúng tôi cho phép bạn chuyển đổi bất kỳ tệp .tar.gz thành tệp ZIP đơn giản chỉ bằng cách gửi nó.

Về các tệp TAR.GZ (TGZ)

TAR.GZ là định dạng tập tin nén lưu trữ được hỗ trợ bởi nhiều loại nén dữ liệu khác nhau, mã hóa và được sử dụng rộng rãi trên các hệ thống Linux.

Miễn phí mọi loại phí

Bạn vừa tìm thấy công cụ hoàn hảo để chuyển đổi các tệp TAR.GZ miễn phí trực tuyến. Ứng dụng của chúng tôi là 100% miễn phí. Không có phí ẩn.

Hoạt động cho cả các tệp TAR.GZ và TGZ.

Dịch văn bản đã cung cấp dưới đây sang tiếng Việt: Dịch văn bản bắt đầu từ đây: Dịch về một dịch vụ của chúng tôi có thể hoạt động cho cả tệp có phần mở rộng là TAR.GZ và TGZ. Khi chuyển đổi các tệp TAR.GZ của bạn thành các lưu trữ ZIP, chúng tôi sử dụng hạ tầng điện toán đám mây tiên tiến nhất để giảm thời gian chuyển đổi mà không ảnh hưởng đến chất lượng kết quả cuối cùng.

Thành viên của Ứng dụng Chuyển đổi

Dịch vụ này được cung cấp bởi Ứng dụng Converter, một bộ sưu tập độc đáo của các dịch vụ chuyển đổi tệp, dữ liệu và video.

Bảo vệ quyền riêng tư

Chúng tôi tôn trọng quyền riêng tư của bạn. Tệp của bạn sẽ được xóa khỏi máy chủ của chúng tôi ngay sau khi chuyển đổi. Chúng tôi sẽ không chia sẻ hoặc xem chúng.