RTF sang DOC

  • Bước 1: Để bắt đầu việc chuyển đổi từ RTF sang DOC, đơn giản bạn chỉ cần tải lên tệp RTF mà bạn muốn chuyển đổi lên trình tải lên ở bên phải. Ngay sau khi quá trình tải lên hoàn thành, quá trình chuyển đổi sẽ bắt đầu tự động.
  • Bước 2: Quá trình chuyển đổi sẽ bắt đầu tự động. Sau khi hoàn tất, bạn sẽ được chuyển hướng đến trang tải xuống.
  • Bước 3: Sau khi hoàn thành, một nút tải xuống sẽ hiển thị. Nhấp vào để nhận kết quả.

RTF 2 DOC

Uploading...
Hình minh họa: Chuyển đổi RTF sang DOC