TIFF thành TIF

  • Bước 1: Đệ trình tệp TIFF bạn muốn chuyển đổi thành TIF vào hộp tải lên ở phía bên trái.
  • Bước 2: Quá trình chuyển đổi bắt đầu tự động. Khi hoàn thành, bạn sẽ được chuyển hướng đến trang tải về.
  • Bước 3: Sau khi quá trình chuyển đổi hoàn tất, bạn sẽ thấy nút tải về. Nhấp vào đó để tải về hình ảnh TIF của bạn.

TIFF 2 TIF

Uploading...
Hình minh họa: Chuyển đổi TIFF sang TIF.