PSD sang TGA

  • Bước 1: Chọn video PSD mà bạn muốn chuyển đổi. Bạn có thể chuyển đổi bất kỳ file PSD nào thành file TGA bằng cách tải ảnh lên phía bên phải.
  • Bước 2: Chờ một chút trong khi TGA của bạn được tạo ra.
  • Bước 3: Nhấp vào nút tải xuống để tải kết quả miễn phí.

Bạn có thể gửi tối đa 20 hình ảnh đồng thời.

PSD 2 TGA

Uploading...
Hình minh họa: Chuyển đổi PSD sang TGA