PDF thành ICO

  • Bước 1: Gửi tài liệu PDF mà bạn muốn chuyển đổi thành ICO vào hộp tải lên bên trái.
  • Bước 2: Quá trình chuyển đổi sẽ tự động bắt đầu. Khi hoàn thành, bạn sẽ được chuyển hướng đến trang tải xuống.
  • Bước 3: Nhấp vào nút tải xuống và nhận tệp biểu tượng đã được chuyển đổi của bạn miễn phí!

Bạn có thể tải lên và chuyển đổi tối đa 20 pdfs cùng một lúc.

PDF 2 ICO

Uploading...
Hình minh họa: Chuyển đổi PDF sang ICO