TS sang WMV

  • Bước 1: Gửi video TS mà bạn muốn chuyển đổi sang WMV vào hộp tải lên bên trái.
  • Bước 2: Chờ một chút cho đến khi quá trình chuyển đổi từ TS sang WMV hoàn tất. Quá trình bắt đầu tự động.
  • Bước 3: Sau khi hoàn thành, một nút tải xuống sẽ xuất hiện. Nhấp vào nó để nhận kết quả.

TS 2 WMV

Uploading...
Hình minh họa: Chuyển đổi TS sang WMV