WEBM thành FLAC

  • Bước 1: Để bắt đầu chuyển đổi WEBM sang FLAC, hãy đưa video WEBM mà bạn muốn chuyển đổi vào công cụ tải lên bên phải. Khi quá trình tải lên hoàn tất, quá trình chuyển đổi sẽ tự động bắt đầu.
  • Bước 2: Quá trình chuyển đổi file từ WEBM sang FLAC sẽ bắt đầu tự động và sẽ hoàn thành chỉ trong vài giây.
  • Bước 3: Khi hoàn thành, một nút tải xuống sẽ xuất hiện. Nhấn vào nút đó để có kết quả.

Bạn có thể tải lên tối đa 20 âm thanh.

WEBM 2 FLAC

Uploading...
Hình minh họa: Chuyển đổi WEBM sang FLAC