WEBM sang TXT

 • Bước 1: Gửi video WEBM mà bạn muốn chuyển đổi thành TXT vào hộp tải lên ở phía trái.
 • Bước 2: Quá trình chuyển đổi bắt đầu tự động. Sau khi hoàn tất, bạn sẽ được chuyển hướng đến trang tải xuống.
 • Bước 3: Nhấp vào nút tải xuống để lưu tệp TXT của bạn vào máy địa phương.

 • settings
  Phân biệt những người khác nhau.:
  Expert Settings: Customize codec options
 • WEBM 2 TXT

  Uploading...
  Hình minh họa: Chuyển đổi WEBM thành TXT