MP4 sang TXT

 • Bước 1: Bắt đầu quá trình chuyển đổi bằng cách tải lên video MP4 của bạn lên trình tải lên của chúng tôi ở phía bên phải. Chỉ cần kéo thả hoặc nhấp chuột vào file của bạn.
 • Bước 2: Quá trình chuyển đổi sẽ bắt đầu tự động. Khi nó hoàn thành, bạn sẽ được chuyển hướng đến trang tải về.
 • Bước 3: Sau khi quá trình chuyển đổi hoàn thành, bạn sẽ thấy nút tải xuống. Nhấp vào nút đó để tải xuống tệp TXT của bạn.

 • settings
  Phân biệt các người khác nhau:
  Expert Settings: Customize codec options
 • MP4 2 TXT

  Uploading...
  Hình vẽ: Chuyển đổi MP4 sang TXT