WMA thành M4A

  • Bước 1: Đệ trình tệp âm thanh WMA mà bạn muốn chuyển đổi sang M4A vào hộp tải lên ở phía trái.
  • Bước 2: Vui lòng chờ một chút trong khi tập tin đầu ra M4A được tạo ra.
  • Bước 3: Sau khi hoàn thành, một nút tải xuống sẽ xuất hiện. Nhấp vào nó để nhận kết quả.

Bạn có thể tải lên tối đa 20 âm thanh.

WMA 2 M4A

Uploading...
Hình minh hoạ: Chuyển đổi WMA sang M4A