WMV sang WAV

  • Bước 1: Chọn video WMV mà bạn muốn chuyển đổi. Bạn có thể chuyển đổi bất kỳ WMV nào sang định dạng WAV bằng cách tải lên các hình ảnh ở phía bên phải.
  • Bước 2: Chờ đến khi quá trình chuyển đổi sang dạng WAV hoàn thành.
  • Bước 3: Sau khi hoàn thành, nút tải xuất hiện. Bấm vào đó để nhận kết quả.

Bạn có thể tải lên tối đa 20 âm thanh.

WMV 2 WAV

Uploading...
Minh họa: Chuyển đổi WMV thành WAV