WMV thành AIFF

  • Bước 1: Để bắt đầu chuyển đổi WMV thành AIFF, hãy chỉ cần tải video WMV mà bạn muốn chuyển đổi lên trình tải lên ở bên phải. Ngay khi quá trình tải lên hoàn tất, quá trình chuyển đổi sẽ tự động bắt đầu.
  • Bước 2: Quá trình chuyển đổi bắt đầu tự động. Khi nó hoàn thành, bạn sẽ được chuyển hướng đến trang tải xuống.
  • Bước 3: Nhấp vào nút tải xuống và nhận tệp đã được chuyển đổi của bạn miễn phí!

Bạn có thể tải lên tối đa 20 âm thanh.

WMV 2 AIFF

Uploading...
Hình minh họa: Chuyển đổi WMV sang AIFF