WTV sang 3GP

  • Bước 1: Chọn video WTV mà bạn muốn chuyển đổi. Bạn có thể chuyển đổi bất kỳ WTV nào thành 3GP bằng cách tải lên hình ảnh bên phải.
  • Bước 2: Chờ cho đến khi quá trình chuyển đổi sang 3GP hoàn tất.
  • Bước 3: Khi hoàn thành, nút tải xuất hiện. Nhấp vào để nhận kết quả.

Bạn có thể tải lên và chuyển đổi 1 video tại một thời điểm.

WTV 2 3GP

Uploading...
Hình minh họa: Chuyển đổi WTV sang 3GP