MOD thành OGG

  • Bước 1: Để bắt đầu chuyển đổi từ MOD sang OGG, đơn giản chỉ cần tải lên video MOD mà bạn muốn chuyển đổi lên công cụ tải lên bên phải. Ngay sau khi quá trình tải lên hoàn tất, quá trình chuyển đổi sẽ tự động bắt đầu.
  • Bước 2: Đợi một chút trong khi đầu ra OGG của bạn được tạo ra.
  • Bước 3: Nhấp vào nút tải về để lưu video OGG của bạn vào máy.

Bạn có thể tải lên và chuyển đổi 1 video tại một thời điểm.

MOD 2 OGG

Uploading...
Hình ví dụ: Chuyển đổi MOD sang OGG.