MOD to MP4

  • Bước 1: Chọn file MOD mà bạn muốn chuyển đổi. Bạn có thể chuyển đổi bất kỳ file MOD nào sang định dạng MP4 bằng cách tải lên các hình ảnh ở phía bên phải.
  • Bước 2: Chờ đến khi quá trình chuyển đổi sang định dạng MP4 hoàn thành.
  • Bước 3: Sau khi hoàn thành, một nút tải xuống sẽ xuất hiện. Nhấp vào để nhận kết quả.

Bạn có thể tải lên và chuyển đổi 1 video tại một thời điểm.

MOD 2 MP4

Uploading...
Illustration: Chuyển đổi MOD sang MP4