Chuyển từ WTV sang MKV

  • Bước 1: Để bắt đầu chuyển đổi WTV sang MKV, chỉ cần gửi tệp WTV mà bạn muốn chuyển đổi vào bộ tải lên bên phải. Ngay khi quá trình tải lên hoàn tất, quá trình chuyển đổi sẽ tự động bắt đầu.
  • Bước 2: Chờ một chút trong khi đầu ra MKV của bạn được tạo ra.
  • Bước 3: Nhấn vào nút tải về và lấy tệp đã chuyển đổi của bạn miễn phí!

Bạn có thể tải lên và chuyển đổi 1 video tại một thời điểm.

WTV 2 MKV

Uploading...
Biểu đồ minh họa: Chuyển đổi WTV sang MKV