WTV sang ALAC.

  • Bước 1: Để bắt đầu chuyển đổi WTV sang ALAC, hãy tải lên video WTV mà bạn muốn chuyển đổi lên bộ tải tại phía bên phải. Ngay sau khi tải lên hoàn tất, quá trình chuyển đổi sẽ bắt đầu tự động.
  • Bước 2: Quá trình chuyển đổi sẽ tự động bắt đầu. Khi hoàn thành, bạn sẽ được chuyển hướng đến trang tải xuống.
  • Bước 3: Khi hoàn thành, một nút tải xuống sẽ xuất hiện. Nhấp vào đó để nhận kết quả.

Bạn có thể tải lên và chuyển đổi 1 video tại một thời điểm.

WTV 2 ALAC

Uploading...
Hình minh hoạ: Chuyển đổi WTV sang ALAC.