PDF til TIFF

  • Trinn 1: Velg filen (PDF) du ønsker å konvertere og dra den til covert-boksen på venstre side. Multi-siders PDF-er støttes.
  • Trinn 2: Konverteringen til TIFF-bilder vil starte automatisk.
  • Trinn 3: Når konverteringen er fullført, blir du sendt til en nedlastingsside. Last ned TIFF-filen.

PDF 2 TIFF

Uploading...

Sammenligning av PDF- og TIFF-formatet:

TIFF-bildeformatet er populært blant grafiske designere og forlag. Det er et tappløst format, og derfor er det sikkert at bildene beholder sin opprinnelige kvalitet. Dette er grunnen til at TIFF-filer kan være ganske store. PDF er derimot et filformat for bærbare dokumenter som ikke endrer layouten. I de følgende avsnittene finner du de viktigste kjennetegnene ved begge filformatene:

Hva er PDF-formatet?

PDF ble opprettet for å være uavhengig av programvare, OS, applikasjon og maskinvare. Det er en standard som dokumenter og annet referansemateriale representeres med, og ble utviklet av Adobe på 1990-tallet. Det er et bærbart dokumentformat som inkluderer 3D-objekter, rike medier, georområder, digitale signaturer og metadata som ofte er en del av et kilde-dokument.

Å opprette en ny PDF-fil kan være veldig stressende, fordi man må legge inn de tokenene som kan ta lang tid. Det foretrekkes derfor vanligvis å konvertere til PDF fra andre formater, siden det finnes verktøy for å oppnå dette. Det betyr imidlertid ikke at det ikke finnes programvare som kan hjelpe deg med å opprette og manipulere en PDF-fil.

Hva er TIFF-formatet?

TIFF eller TIF er også et merket bildefilformat som rasterbilder som kan brukes for ulike enheter og er kompatible med TIF-standarden. det kan brukes til å beskrive palett-farge, gråtone-, fullfarge- og bilevel-bildedatabehandling i ulike fargerom. det tillater tapte og tapte komprimeringsskjemaer for å velge tid eller rom i applikasjoner som bruker formatet. dette filformatet er ikke avhengig av maskinen og veldig uavhengig av begrensninger som prosesseringssystem, filsystem eller prosessor.

TIFF er utvidbart og har gjennomgått enkelte revisjoner som gir den mulighet til å håndtere et ubegrenset antall spesialtilpassede og private opplysninger.

Filen begynner med 8-byte overskrifter som er nummerert fra 0 til N, og det vises at det er et bildefilregister (IFD). Den største TIFF-en i lengde er på omtrent 2x32 byte. IFD-en inneholder informasjon om bildet og selve bildestrukturen.