PDF в TIFF

  • Стъпка 1: Изберете файла (PDF), който искате да конвертирате, и го плъзнете в скритото поле вляво. Поддържат се PDF файлове с няколко страници.
  • Стъпка 2: Конвертирането в TIFF изображения ще започне автоматично.
  • Стъпка 3: Когато преобразуването приключи, ще бъдете насочени към страница за изтегляне. Изтеглете файла TIFF.

PDF 2 TIFF

Uploading...

Сравнение на форматите PDF и TIFF:

Форматът за изображения TIFF е популярен сред графичните дизайнери и издателите. Това е формат без загуби и затова гарантира, че изображенията запазват първоначалното си качество. Това е причината, поради която файловете TIFF могат да бъдат доста големи. От друга страна, PDF е файлов формат за преносими документи, които не променят оформлението си. В следващите параграфи ще намерите основните характеристики на двата файлови формата:

Какъв е форматът PDF?

PDF е създаден, за да бъде независим от софтуер, операционна система, приложение и хардуер. Той е стандарт, с който се представят документи и други справочни материали, и е разработен от Adobe през 90-те години на миналия век. Това е формат за преносими документи, който включва 3D обекти, богата мултимедия, геопространствени данни, цифрови подписи и метаданни, които често са част от изходния документ.

Създаването на нов PDF файл може да бъде свързано с много стрес, тъй като ще трябва да въведете тези маркери, което може да отнеме много време. Вместо това най-често се предпочита да се конвертира в PDF от други формати, тъй като има инструменти за това. Това обаче не означава, че не съществува софтуер, който да помогне на човек да създаде и манипулира PDF формат на файла.

Какво представлява форматът TIFF?

TIFF също така TIF е маркиран файлов формат за изображения, в който се записват растерни изображения, които могат да се използват за различни устройства и са съвместими със стандарта TIF. той може да се използва за описване на данни за изображения с цвят на палитрата, сива скала, пълен цвят и двустепенно изображение в различни цветови пространства. той позволява схеми за компресия без загуби и със загуби, за да се избере време или пространство в приложенията, които използват формата. Този файлов формат не зависи от машината и е много независим от граници като система за обработка, файлова система или процесор.

TIFF може да се разширява и е преминал през различни ревизии, които му дават възможност да побира неограничен брой информация със специално предназначение и частна информация.

Файлът започва с 8-байтови заглавия, които са номерирани от 0 до N, и показва, че има директория за файлове с изображения (IFD). Най-големият TIFF по дължина е около 2х32байта. IFD носи информация за изображението и действителните данни на изображението.