PDF sang TIFF

  • Bước 1: Chọn tệp (PDF) bạn muốn chuyển đổi và kéo nó vào hộp chuyển đổi bên trái. Hỗ trợ PDF nhiều trang.
  • Bước 2: Quá trình chuyển đổi thành hình ảnh TIFF sẽ tự động bắt đầu.
  • Bước 3: Khi quá trình chuyển đổi hoàn thành, bạn sẽ được chuyển hướng đến trang tải xuống. Tải xuống tập tin TIFF.

PDF 2 TIFF

Uploading...

Định dạng PDF và TIFF so sánh:

Định dạng hình ảnh TIFF được phổ biến trong các nhà thiết kế đồ họa và nhà xuất bản. Đây là một định dạng không mất mát, và do đó, nó đảm bảo rằng hình ảnh giữ nguyên chất lượng ban đầu của chúng. Điều này là lý do tại sao các tệp TIFF có thể khá lớn. Trong khi đó, PDF là định dạng tệp cho tài liệu cầm tay không thay đổi bố cục của chúng. Trong các đoạn văn sau, bạn sẽ tìm thấy các đặc điểm chính của cả hai định dạng tệp:

PDF format là gì?

PDF được tạo ra để độc lập với phần mềm, hệ điều hành, ứng dụng và phần cứng. Nó là một tiêu chuẩn với các tài liệu và tài liệu tham khảo khác được biểu diễn và được phát triển bởi Adobe vào những năm 1990. Đó là một Định dạng Tài liệu Di động bao gồm các đối tượng 3D, phương tiện phong phú, Địa lý, chữ ký số và siêu dữ liệu thường là một phần của tài liệu nguồn.

Tạo một tập tin PDF mới có thể gây ra rất nhiều áp lực vì người ta phải tiến vào việc đưa vào những mã thông báo đó có thể tốn thời gian. Thay vào đó, thường thì được ưu tiên chuyển đổi sang PDF từ các định dạng khác vì có các công cụ để đạt được điều đó. Tuy nhiên, không có nghĩa là không có phần mềm để giúp người dùng tạo và điều chỉnh định dạng tập tin PDF.

Định dạng TIFF là gì?

TIFF cũng TIF là một Định dạng Tập tin Hình ảnh gắn thẻ có thể xuất ra những hình ảnh raster khác nhau và tương thích với tiêu chuẩn TIF. Nó có thể được sử dụng để mô tả dữ liệu hình ảnh màu bảng màu, màu xám, màu đầy đủ và màu đơn giản trong các không gian màu khác nhau. Nó cho phép các phương pháp nén mất mát và nén mất mát để lựa chọn thời gian hoặc không gian trong các ứng dụng sử dụng định dạng này. Định dạng tập tin này không phụ thuộc vào máy và rất độc lập với các giới hạn như hệ thống xử lý, hệ thống tập tin hoặc bộ vi xử lý.

TIFF là mở rộng và đã trải qua các bản sửa đổi khác nhau cho phép nó có khả năng chứa một số lượng vô hạn thông tin đặc biệt và riêng tư.

Tệp bắt đầu với tiêu đề 8 byte được đánh số từ 0 đến N và nó hiển thị rằng có một thư mục tệp hình ảnh (IFD). TIFF lớn nhất về chiều dài là khoảng 2x32 byte. IFD chứa thông tin về hình ảnh và dữ liệu hình ảnh thực tế.