PDF till TIFF

  • Steg 1: Välj den fil (PDF) du vill konvertera och dra den till den dolda rutan till vänster. PDF-filer med flera sidor stöds.
  • Steg 2: Konverteringen till TIFF-bilder börjar automatiskt.
  • Steg 3: När konverteringen är klar kommer du till en nedladdningssida. Ladda ner TIFF-filen.

PDF 2 TIFF

Uploading...

PDF- och TIFF-formatet i jämförelse:

TIFF-formatet är populärt bland grafiska formgivare och förläggare. Det är ett format utan förlust och garanterar därför att bilderna behåller sin ursprungliga kvalitet. Detta är anledningen till att TIFF-filer kan vara ganska stora. PDF, å andra sidan, är ett filformat för bärbara dokument som inte ändrar sin layout. I följande stycken hittar du de viktigaste egenskaperna hos de båda filformatet:

Vad är PDF-formatet?

PDF skapades för att vara oberoende av programvara, operativsystem, program och hårdvara. Det är en standard som används för att representera dokument och annat referensmaterial och utvecklades av Adobe på 1990-talet. Det är ett bärbart dokumentformat som innehåller 3D-objekt, rika medier, geospatial information, digitala signaturer och metadata som ofta ingår i ett källdokument.

Att skapa en ny PDF-fil kan vara en hel del stress eftersom man måste lägga in dessa tokens, vilket kan vara tidskrävande. Istället är det oftast att föredra att konvertera till PDF från andra format eftersom det finns verktyg för att åstadkomma detta. Det betyder dock inte att det inte finns programvara som hjälper en att skapa och manipulera ett PDF-filformat.

Vad är TIFF-formatet?

TIFF eller TIF är ett Tagged Image File Format för rasterbilder som kan användas för olika enheter och som är kompatibla med TIF-standarden.Det kan användas för att beskriva bilddata i palettfärg, gråskala, helfärg och bilevel i olika färgrymder.Det möjliggör förlustfri och förlustfylld komprimering för att välja tid eller utrymme i program som använder formatet. Detta filformat är inte beroende av maskinen och är mycket oberoende av gränser som bearbetningssystem, filsystem eller processor.

TIFF kan utvidgas och har genomgått olika revideringar, vilket gör att det kan rymma ett obegränsat antal specialuppgifter och privat information.

Filen börjar med 8 byte stora rubriker som är numrerade från 0 till N och visar att det finns en bildfilskatalog (IFD). Den största TIFF-filen i längd är ungefär 2x32byte. IFD innehåller information om bilden och faktiska bilddata.