Превръщане на LATEX в DOC

  • Стъпка 1: Изпратете документа LATEX, който искате да конвертирате в DOC, в полето за качване вляво.
  • Стъпка 2: Конвертирането на файлове от LATEX в DOC ще започне автоматично и ще приключи само за няколко секунди.
  • Стъпка 3: Щракнете върху бутона за изтегляне, за да запазите документа DOC локално.

Можете да качвате директно отделни TeX файлове. Алтернативно, ако вашият TeX файл включва изображения, можете да изпратите ZIP файл, съдържащ TEX източника и изображенията. Моля, уверете се, че изображенията, към които се препраща във вашия LaTeX източник, са вградени, като се използват относителни пътища.

LATEX 2 DOC

Uploading...
Илюстрация: Преобразуване на LATEX в DOC