Chuyển đổi LATEX sang DOC

  • Bước 1: Gửi tài liệu LATEX bạn muốn chuyển đổi sang DOC vào ô tải lên ở bên trái.
  • Bước 2: Quá trình chuyển đổi tệp từ LATEX sang DOC sẽ bắt đầu tự động và hoàn thành trong vài giây.
  • Bước 3: Nhấn vào nút tải xuống để lưu tài liệu DOC của bạn vào máy tính.

Bạn có thể tải lên các tệp TeX cá nhân trực tiếp. Hoặc nếu tệp TeX của bạn bao gồm hình ảnh, bạn có thể gửi một tệp ZIP chứa mã nguồn TEX và hình ảnh. Vui lòng đảm bảo rằng các hình ảnh được tham chiếu trong mã nguồn LaTeX của bạn đều được nhúng bằng đường dẫn tương đối.

LATEX 2 DOC

Uploading...
Minh hoạ: Chuyển đổi LATEX sang DOC