PPT do SVG

  • Krok 1: Aby rozpocząć konwersję PPT do SVG, po prostu prześlij dokumenty PPT, które chcesz przekonwertować, do narzędzia do przesyłania po prawej stronie. Jak tylko przesyłanie zostanie zakończone, konwersja rozpocznie się automatycznie.
  • Krok 2: Konwersja rozpocznie się automatycznie. Po jej zakończeniu nastąpi przekierowanie do strony pobierania.
  • Krok 3: Po zakończeniu pojawi się przycisk pobierania. Kliknij go, aby uzyskać wynik.

Jednocześnie można przesłać do 20 dokumentów.

PPT 2 SVG

Uploading...
Ilustracja: Konwersja PPT do SVG