PPT sang SVG

  • Bước 1: Để bắt đầu chuyển đổi PPT sang SVG, chỉ cần gửi tài liệu PPT mà bạn muốn chuyển đổi lên trình tải lên bên phải. Ngay khi việc tải lên hoàn tất, quá trình chuyển đổi sẽ tự động bắt đầu.
  • Bước 2: Quá trình chuyển đổi bắt đầu tự động. Khi nó hoàn thành, bạn sẽ được chuyển hướng đến trang tải xuống.
  • Bước 3: Sau khi hoàn thành, một nút tải xuống sẽ xuất hiện. Bấm vào đó để nhận kết quả.

Bạn có thể tải lên tối đa 20 tài liệu.

PPT 2 SVG

Uploading...
Hình minh hoạ: Chuyển đổi PPT thành SVG