Chuyển từ WORD sang BMP

  • Bước 1: Để bắt đầu chuyển đổi WORD thành BMP, chỉ cần gửi các tài liệu WORD bạn muốn chuyển đổi lên trình tải lên ở bên phải. Ngay khi quá trình tải lên hoàn tất, quá trình chuyển đổi sẽ bắt đầu tự động.
  • Bước 2: Đợi một chút trong khi đầu ra BMP của bạn được tạo.
  • Bước 3: Nhấp vào nút tải xuống để lưu tệp BMP của bạn vào một vị trí cục bộ.

Bạn có thể tải lên tối đa 20 tài liệu.

WORD 2 BMP

Uploading...
Hình minh họa: Chuyển đổi WORD sang BMP