JPG thành PPTX

  • Bước 1: Chọn một hoặc nhiều hình ảnh JPG mà bạn muốn chuyển đổi thành bài thuyết trình PowerPoint. Bạn có thể chọn nhiều tệp bằng cách nhấn phím "Shift" hoặc "Ctrl" trên bàn phím của bạn.
  • Bước 2: Nghiêng lưng - quá trình chuyển đổi từ JPG sang PPTX sẽ bắt đầu tự động sau khi gửi tệp lên.
  • Bước 3: Bạn sẽ được chuyển hướng đến trang tải xuống sau khi quá trình chuyển đổi hoàn tất. Trong trường hợp bạn đã gửi nhiều tệp JPG, mỗi tệp JPG sẽ tương ứng với một slide riêng trong bài thuyết trình PPTX của bạn (được sắp xếp theo thứ tự abc từ tên tệp gốc của chúng).

Bạn có thể tải lên tối đa 20 hình ảnh.

JPG 2 PPTX

Uploading...
Hình vẽ minh họa: Chuyển đổi JPG thành PPTX.