PDF เป็นไฟล์ EPUB

  • ขั้นตอนที่ 1: เพื่อเริ่มต้นการแปลง PDF เป็น EPUB โปรดส่งไฟล์ PDF ที่คุณต้องการแปลงไปยังอัปโหลดเครื่องมือทางด้านขวา ทันทีที่การอัปโหลดเสร็จสิ้น การแปลงจะเริ่มต้นโดยอัตโนมัติ
  • ขั้นตอนที่ 2: รอสักครู่ในขณะที่ผลลัพธ์ EPUB ของคุณถูกสร้างขึ้น
  • ขั้นตอนที่ 3: คลิกที่ปุ่มดาวน์โหลดเพื่อดาวน์โหลดผลลัพธ์ฟรี

PDF 2 EPUB

Uploading...

รูปแบบ EPUB

ชื่อ Electronic publication (EPUB)
ส่วนขยาย .cr2
ประเภท MIME application/epub+zip
คำอธิบาย EPUB ในปัจจุบันเป็นรูปแบบ eBook ที่พบบ่อยที่สุดและรองรับโดยเกือบทุกเครื่องอ่าน eBook เช่น Amazon Kindle รูปแบบ EPUB ถูกกำหนดโดยมาตรฐานที่เปิดเผยและใช้ XML เป็นพื้นฐาน และยังรองรับการเพิ่มความสมบูรณ์ด้วยมัลติมีเดีย เช่น รูปภาพหรือเพลง การเปิดตัวครั้งแรกของรูปแบบ EPUB เกิดขึ้นในเดือนกันยายน 2007.
เครื่องมือ
  • Calibre
  • PocketBook Reader

ทำไมการแปลงไฟล์ PDF เป็น EPUB เป็นอิเดียที่ดี?

รูปแบบ PDF รักษารูปแบบเลเยร์ของเอกสารได้อย่างครบถ้วนและทำให้เอกสารเคลื่อนย้ายได้แบบเป็นพกพาได้ จุดกลับกันอีกทางหนึ่ง EPUB คือรูปแบบไฟล์ที่ใช้ XML เป็นฐานที่สามารถปรับเปลี่ยนได้ และเข้ากับแอปพลิเคชันและอุปกรณ์ที่ใช้ในการอ่านได้กลมกลืน การแสดง PDF บนเครื่องอ่านหนังสืออิเล็กทรอนิกส์เช่น Amazon kindle อาจทำให้ข้อความดูเล็กเนื่องจากลายระเบียนมีความคงที่ ในกรณีเช่นนี้การแปลงหนังสือเป็นรูปแบบ EPUB อาจช่วยปรับปรุงประสบการณ์การอ่านของผู้ใช้อย่างมีนัยสำคัญ ข้อความที่สามารถปรับรูปแบบให้เข้ากันได้เสมอและผู้ใช้สามารถปรับขนาดตัวอักษรได้อย่างสะดวก ตัวแปรรูปแบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์นี้ช่วยให้คุณสามารถแปลงจาก PDF เป็น EPUB ได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย