PDF thành EPUB

  • Bước 1: Để bắt đầu chuyển đổi PDF sang EPUB, chỉ cần gửi tệp PDF bạn muốn chuyển đổi vào công cụ tải lên ở bên phải. Ngay khi tải lên hoàn thành, quá trình chuyển đổi sẽ tự động bắt đầu.
  • Bước 2: Hãy chờ một chút trong khi tạo ra đầu ra EPUB của bạn.
  • Bước 3: Nhấp vào nút tải về để tải kết quả miễn phí.

PDF 2 EPUB

Uploading...

Định dạng EPUB

Tên Electronic publication (EPUB)
Phần mở rộng .cr2
MIME loại application/epub+zip
Mô tả EPUB hiện là định dạng Sách điện tử phổ biến nhất và được hỗ trợ bởi hầu hết tất cả các đầu đọc sách điện tử như Amazon Kindle. EPUB được xác định bởi một tiêu chuẩn mở, dựa trên XML, cũng hỗ trợ các làm giàu đa phương tiện như hình ảnh hoặc âm nhạc. Bản phát hành ban đầu của định dạng EPUB đã trở lại vào tháng 9 năm 2007.
Công cụ
  • Calibre
  • PocketBook Reader

Tại sao nó lại là một ý tưởng tốt để chuyển đổi PDF thành EPUB?

Định dạng PDF duy trì hoàn hảo bố cục của bất kỳ tài liệu nào và làm cho tài liệu có thể mang lại như thế. Mặt khác, EPUB là một định dạng tệp có thể phản xạ dựa trên XML, tự động thích nghi với ứng dụng đọc và thiết bị. Khi hiển thị PDF trên đầu đọc ebook như Amazon Kindle, các văn bản đôi khi xuất hiện nhỏ do bố cục tĩnh. Trong các tình huống như vậy, việc chuyển đổi ebook thành định dạng EPUB có thể cải thiện đáng kể trải nghiệm của độc giả. Văn bản có thể phản xạ luôn sử dụng không gian có sẵn theo kiểu tốt nhất có thể và người dùng có thể dễ dàng tạo ra kích thước phông chữ. Bộ chuyển đổi ebook này giúp bạn có được chuyển đổi từ PDF sang EPUB nhanh chóng và không gặp rắc rối.