XPS เป็น PDF

  • ขั้นตอนที่ 1: เริ่มกระบวนการแปลงโดยลากและวางหรือคลิกที่ไฟล์ XPS ของคุณลงบนอัปโหลดที่ด้านขวา
  • ขั้นตอนที่ 2: การแปลง XPS เป็น PDF จะเริ่มต้นเร็ว ๆ นี้และใช้เวลาเพียงไม่กี่วินาทีเพื่อดำเนินการแปลงเต็มรูปแบบ
  • ขั้นตอนที่ 3: เมื่อการแปลงไฟล์เสร็จสมบูรณ์ คุณจะเห็นปุ่มดาวน์โหลด ในเวลาที่เร็วมาก หากต้องการดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร PDF ของคุณ คุณสามารถแตะที่ปุ่มนั้น

XPS 2 PDF

Uploading...

ฟอร์แมตไฟล์ XPS และ PDF ในการเปรียบเทียบ:

ทั้ง XPS และ PDF ถูกออกแบบมาเพื่อทำให้เอกสารเคลื่อนย้ายได้ในแพลตฟอร์มและอุปกรณ์ที่แตกต่างกัน ดังนั้นสองรูปแบบไฟล์นี้สามารถพิจารณาได้เป็นคู่แข่งกัน ในขณะที่ XPS ได้รับการพัฒนาและบำรุงรักษาโดย Microsoft แต่ PDF เป็นรูปแบบไฟล์จัดเป็นกรรมสิทธิ์ของ Adobe ในส่วนถัดไปนี้คุณจะพบคุณสมบัติที่สำคัญที่สุดของทั้งสองรูปแบบในรูปแบบสรุปย่อ:

ฟอร์แมต XPS

ไฟล์ XPS คือมาตรฐานเปิดที่สร้างขึ้นโดย Microsoft สำหรับประเภทไฟล์ที่แนบและภาษาบรรยายหน้า. นี่คือรูปแบบไฟล์ที่ใช้เวกเตอร์เป็นพื้นฐานและอยู่บน XML. รองรับความเป็นอุปกรณ์และความเป็นอิสระของความละเอียดสำหรับไฟล์ XPS.

เพื่อรักษาความเที่ยงตรงของเอกสาร ใช้ไฟล์ XPS ไฟล์ OXPS และ PDF ที่มักจะถูกอ่านโดยระบบปฏิบัติการที่สามารถอ่านไฟล์ XPS ได้ รูปแบบการปรับแต่งสีของ Windows Color System ซึ่งต้องดาวน์โหลดแยกกัน ยังรองรับ XPS อีกด้วย

XPS เป็นส่วนหนึ่งของ XAML ที่ประกอบด้วยมาร์กอัป XML ที่กำหนดรูปภาพทั่วไปและเลย์เอาท์ของเอกสาร เพื่อแสดงผลสำหรับการจัดจำหน่าย การเก็บรักษา การประมวลผล และอื่น ๆ ไฟล์ XPS รองรับการไล่สี ความโปร่งใส การจับคู่ และ CMYK ทั้งหมด

รูปแบบ PDF

PDF เป็นรูปแบบไฟล์เอกสารที่มีข้อความ รูปภาพ ข้อมูล เป็นต้น ประเภทไฟล์นี้ไม่พึงขึ้นอยู่กับระบบปฏิบัติการ มันเป็นมาตรฐานเปิดที่บีบอัดเอกสารและกราฟิกเวกเตอร์ สามารถดูได้ทุกเว็บเบราว์เซอร์ แต่บางเบราว์เซอร์อาจต้องติดตั้งปลั๊กอิน PDF เพื่อดูเอกสารนี้

ไฟล์ PDF นั้นเป็นเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ที่ถูกสร้างและออกแบบโดย Adobe Systems ที่ใช้บางพจนาภาษา มันเป็นโปรแกรมทางการที่ใช้ทั่วไปสำหรับการดูเอกสาร มากที่สุด ไฟล์ PDF คือการรวมกันของข้อความและกราฟิกเวกเตอร์ และยังรวมถึงฟอร์มข้อความ สคริปต์ที่เขียนขึ้นโดยใช้ Javascript และรายการอื่น ๆ

ดังนั้น รูปแบบไฟล์ PDF เป็นรูปแบบไฟล์แบบสากลซึ่งทำให้เป็นหนึ่งในประเภทไฟล์ที่ใช้กันมากที่สุดในปัจจุบัน สาเหตุที่ไฟล์ PDF ถูกใช้งานอย่างแพร่หลายโดยผู้คนหลายคนและได้รับความนิยมนั้นเพราะว่าพวกเขาสามารถสงวนรูปแบบเอกสารต้นฉบับได้ ไฟล์ PDF ทั้งหมดจะมีลักษณะเดียวกันเสมอ ไม่ว่าคุณจะใช้อุปกรณ์หรือระบบปฏิบัติการอะไร