XPS do PDF

  • Krok 1: Proces konverzie začnite pretiahnutím alebo jednoduchým kliknutím na váš súbor XPS na uploader na pravej strane.
  • Krok 2: Operácia konverzie z XPS do PDF sa čoskoro spustí a trvá len niekoľko sekúnd, kým sa proces konverzie úplne dokončí.
  • Krok 3: Hneď ako sa dokončí konverzia súborov, zobrazí sa tlačidlo na stiahnutie. Ak chcete stiahnuť súbor dokumentu PDF, jednoducho naň klepnite.

XPS 2 PDF

Uploading...

Porovnanie formátov súborov XPS a PDF:

Formáty XPS aj PDF sú navrhnuté tak, aby boli dokumenty prenosné na rôzne platformy a zariadenia, takže tieto dva formáty súborov možno vidieť ako konkurenčné. Zatiaľ čo XPS vyvinula a udržiava spoločnosť Microsoft, PDF je proprietárny formát súborov spoločnosti Adobe. V nasledujúcom texte nájdete v stručnom prehľade najdôležitejšie vlastnosti oboch formátov:

Formát XPS

Súbor XPS je otvorený štandard vytvorený spoločnosťou Microsoft pre pevné typy súborov a jazyk popisu stránok. Ide o vektorový formát súborov, ktorý je založený na XML. Súbory XPS podporujú nezávislosť od zariadenia a rozlíšenia.

Na zachovanie vernosti dokumentu sa používajú súbory XPS. Súbory OXPS a PDF bežne čítajú operačné systémy, ktoré dokážu čítať súbory XPS. Technológia kalibrácie farieb systému Windows Color System, ktorú je potrebné stiahnuť samostatne, podporuje aj súbory XPS.

XPS je podmnožinou jazyka XAML, ktorá obsahuje značky XML definujúce všeobecnú podobu a rozloženie dokumentu, jeho vykresľovanie na účely distribúcie, ukladania, spracovania a ďalších činností. Súbory XPS podporujú farebné gradienty, priehľadnosti, kalibráciu a CMYK.

Formát PDF

PDF je formát súboru dokumentu, ktorý obsahuje text, obrázky, údaje atď. Tento typ súboru je nezávislý od operačného systému. Je to otvorený štandard, ktorý komprimuje dokumenty a vektorovú grafiku. Možno ho zobraziť v akomkoľvek webovom prehliadači, ale niektoré prehliadače môžu na zobrazenie tohto dokumentu potrebovať nainštalovaný doplnok PDF.

Súbory PDF sú len elektronické dokumenty vytvorené a navrhnuté spoločnosťou Adobe Systems, ktoré používajú niektoré jazykové postscripty. Je to oficiálny program, ktorý sa široko používa na prezeranie dokumentov. Najčastejšie sú súbory PDF kombináciou textu a vektorovej grafiky a tiež textových formulárov, skriptov, ktoré boli napísané pomocou Javascriptu, a iných typov položiek.

PDF je preto univerzálny formát súborov, ktorý je v súčasnosti jedným z najpoužívanejších typov súborov. Dôvodom, prečo sú súbory PDF tak široko používané a obľúbené, je to, že dokážu zachovať pôvodné formátovanie dokumentu. Všetky súbory PDF vyzerajú vždy rovnako bez ohľadu na to, aké zariadenie alebo operačný systém používate.