XPS till PDF

  • Steg 1: Börja konverteringen genom att dra och släppa eller klicka på din XPS-fil i uppladdningsfältet till höger.
  • Steg 2: XPS- till PDF-konverteringen kommer snart att påbörjas och tar bara några sekunder att slutföra konversationsprocessen helt och hållet.
  • Steg 3: Så snart filkonverteringen är klar kommer du att se en nedladdningsknapp. För att ladda ner din PDF-dokumentfil trycker du helt enkelt på den.

XPS 2 PDF

Uploading...

Jämförelse av filformaten XPS och PDF:

Både XPS och PDF är utformade för att göra dokument bärbara på olika plattformar och enheter, så de två filformatet kan användas i nerna som konkurrenter. XPS har utvecklats och underhålls av Microsoft, medan PDF är ett proprietärt filformat från Adobe. I det följande hittar du de viktigaste egenskaperna hos båda i en kort sammanfattning:

XPS-formatet

En XPS-fil är en av Microsoft skapad öppen standard för fasta filtyper och ett sidbeskrivningsspråk. Detta är ett vektorbaserat filformat som är baserat på XML. Enhets- och upplösningsoberoende stöds för XPS-filer.

För att bevara dokumentens tillförlitlighet används XPS-filer. OXPS- och PDF-filer läses vanligen av operativsystem som kan läsa XPS-filer. Färgkalibreringstekniken Windows Color System, som måste laddas ner separat, stöds också av XPS.

XPS är en delmängd av XAML som består av XML-markering som definierar ett dokuments allmänna bild och layout och gör det möjligt att distribuera, lagra, bearbeta med mera. XPS-filer har stöd för färggradienter, transparenser, kalibrering och CMYK.

PDF-formatet

PDF är ett dokumentformat som innehåller text, bilder, data osv. Denna filtyp är ett oberoende operativsystem. Det är en öppen standard som komprimerar dokument och vektorgrafik. Den kan visas i vilken webbläsare som helst, men vissa webbläsare kan behöva en PDF-plugin installerad för att visa det här dokumentet.

PDF-filer är elektroniska dokument som skapats och utformats av Adobe Systems och som använder vissa språkliga eftertexter. Det är det officiella programmet som används i stor utsträckning för att visa dokument. Vanligast är att PDF-filer är kombinationer av text och vektorgrafik, och även textformulär, skript som skrivits med hjälp av Javascript och andra typer av objekt.

PDF är därför ett universellt filformat, vilket gör det till en av de mest använda filtyperna idag. Anledningen till att PDF-filer används av så många och är populära är att de kan bevara den ursprungliga dokumentformateringen. Alla PDF-filer ser alltid identiska ut, oavsett vilken enhet eller vilket operativsystem du använder.