3G2 thành AAC

  • Bước 1: Chọn video 3G2 bạn muốn chuyển đổi. Bạn có thể chuyển đổi bất kỳ 3G2 nào sang AAC bằng cách tải lên các hình ảnh ở phía bên phải.
  • Bước 2: Chờ một chút trong khi kết quả AAC của bạn được tạo ra.
  • Bước 3: Nhấp vào nút tải xuống để lưu video AAC của bạn vào địa phương.

Bạn có thể tải lên tối đa 20 video.

3G2 2 AAC

Uploading...
Hình vẽ: Chuyển đổi 3G2 sang AAC