ASF sang AMR

  • Bước 1: Gửi file âm thanh ASF bạn muốn chuyển đổi sang AMR vào hộp tải lên bên trái.
  • Bước 2: Hãy đợi một chút trong khi đầu ra AMR của bạn được tạo.
  • Bước 3: Sau khi quá trình chuyển đổi hoàn tất, bạn sẽ thấy nút tải xuống. Nhấp vào nút đó để tải về file âm thanh AMR của bạn.

Bạn có thể tải lên và chuyển đổi 1 video tại một thời điểm.

ASF 2 AMR

Uploading...
Hình minh họa: Chuyển đổi ASF sang AMR.