ASF thành MP3

 • Bước 1: Gửi âm thanh ASF mà bạn muốn chuyển đổi sang MP3 vào hộp tải lên ở phía bên trái.
 • Bước 2: Quá trình chuyển đổi sẽ bắt đầu tự động. Khi nó hoàn thành, bạn sẽ được chuyển hướng đến trang tải xuống.
 • Bước 3: Sau khi hoàn thành, một nút tải xuống sẽ xuất hiện. Nhấp vào nó để nhận kết quả.

Bạn có thể tải lên tối đa 20 âm thanh.

 • settings
  Bitrate:
  Expert Settings: Customize options
 • ASF 2 MP3

  Uploading...
  Hình vẽ: Chuyển đổi ASF sang MP3