3GP sang MP4

  • Bước 1: Tải video 3GP muốn chuyển đổi sang MP4 lên hộp tải lên ở phía trái.
  • Bước 2: Chờ đến khi chuyển đổi sang định dạng MP4 hoàn tất.
  • Bước 3: Sau khi hoàn thành, một nút tải xuống sẽ xuất hiện. Bấm vào đó để nhận kết quả.

3GP 2 MP4

Uploading...
Hình minh họa: Chuyển đổi 3GP sang MP4