MP4 thành 3GP

  • Bước 1: Để bắt đầu chuyển đổi MP4 sang 3GP, chỉ cần tải lên tệp MP4 mà bạn muốn chuyển đổi lên trình tải lên bên phải. Ngay khi quá trình tải lên hoàn thành, quá trình chuyển đổi sẽ bắt đầu tự động.
  • Bước 2: Chờ một khoảng thời gian cho đến khi quá trình chuyển đổi từ MP4 sang 3GP hoàn tất. Quá trình bắt đầu tự động.
  • Bước 3: Nhấp vào nút tải xuống để lưu video 3GP của bạn ở địa phương.

MP4 2 3GP

Uploading...
Hình minh họa: Chuyển đổi MP4 sang 3GP.