3GPP thành OGV

  • Bước 1: Chọn tệp 3GPP mà bạn muốn chuyển đổi. Bạn có thể chuyển đổi bất kỳ tệp 3GPP nào sang OGV bằng cách tải lên các hình ảnh bên phải.
  • Bước 2: Chờ một chút cho đến khi quá trình chuyển đổi từ 3GPP sang OGV hoàn tất. Quá trình sẽ tự động bắt đầu.
  • Bước 3: Khi hoàn thành, một nút tải xuống sẽ xuất hiện. Nhấp vào nút đó để nhận kết quả.

3GPP 2 OGV

Uploading...
Hình vẽ: Chuyển đổi từ 3GPP sang OGV