3GPP sang WMA

  • Bước 1: Gửi video 3GPP mà bạn muốn chuyển đổi sang WMA vào hộp tải lên ở phía bên trái.
  • Bước 2: Quá trình chuyển đổi tệp từ 3GPP sang WMA sẽ tự động bắt đầu và hoàn thành chỉ trong vài giây.
  • Bước 3: Sau khi quá trình chuyển đổi hoàn tất, bạn sẽ thấy nút tải xuống. Nhấn vào đó để tải xuống tệp WMA của bạn.

3GPP 2 WMA

Uploading...
Hình minh họa: Chuyển đổi 3GPP sang WMA