AIFC sang ALAC

  • Bước 1: Gửi tệp âm thanh AIFC mà bạn muốn chuyển đổi sang ALAC vào hộp tải lên ở phía trái.
  • Bước 2: Chờ cho đến khi quá trình chuyển đổi sang ALAC hoàn thành.
  • Bước 3: Sau khi hoàn thành, một nút tải xuống sẽ xuất hiện. Hãy nhấp vào để lấy kết quả.

Bạn có thể tải lên tối đa 20 âm thanh.

AIFC 2 ALAC

Uploading...
Hình vẽ: Chuyển đổi AIFC sang ALAC