AIFC thành AMR.

  • Bước 1: Đưa tệp âm thanh AIFC mà bạn muốn chuyển đổi sang định dạng AMR vào hộp tải lên ở phía trái.
  • Bước 2: Chờ đến khi quá trình chuyển đổi sang AMR hoàn thành.
  • Bước 3: Sau khi quá trình chuyển đổi hoàn tất, bạn sẽ thấy nút tải xuống. Nhấp vào để tải xuống tệp AMR của bạn.

Bạn có thể tải lên tối đa 20 âm thanh.

AIFC 2 AMR

Uploading...
Hình vẽ: Chuyển đổi AIFC thành AMR