AIFC sang FLV

  • Bước 1: Để bắt đầu chuyển đổi AIFC sang FLV, chỉ cần tải tệp âm thanh AIFC mà bạn muốn chuyển đổi lên trình tải lên ở bên phải. Ngay khi quá trình tải lên hoàn tất, quá trình chuyển đổi sẽ bắt đầu tự động.
  • Bước 2: Chờ một lát cho đến khi quá trình chuyển đổi từ AIFC sang FLV hoàn tất. Quá trình sẽ bắt đầu tự động.
  • Bước 3: Nhấp vào nút tải xuống để tải kết quả về miễn phí.

Chồng ảnh: Bạn có thể thêm một hoặc nhiều ảnh chồng lên cho video FLV của bạn trong bước 2 sau khi tải lên file MP3.

AIFC 2 FLV

Uploading..
Hình minh họa: Chuyển đổi AIFC sang FLV